Greenpeace Sverige vill se nya direktiv för Vattenfall. Vattenfalls kolgruvor och brist på ansvarstagande för klimatet ställs i fokus i en pågående kampanj.

Att kräva nya direktiv är kanske ett steg i rätt riktning, men varför inte gå steget längre och lägga ner Vattenfall? Resurserna skulle kunna föras över till starka kommunala energibolag som kan driva den regionala omställningen till förnybar energi, energihushållning och global solidaritet! Kommunala bolag kan också skapa lokal ekonomisk utveckling och arbetstillfällen. Det är också bolag som kan styras demokratiskt mycket lättare än ett multinationellt företag.

Så bryt upp Vattenfall och stärk kommunerna och demokratin!

Läs mer om Vattenfall och Greenpeacekampanjen:

www.samstaide.se