Välkommen på studiecirkel om Demokratisk omställning!

Samhället står inför en stor omställning. Om vi ska klara klimat och energikris, utveckla välfärden och skapa goda livsmöjligheter för alla behöver samhällets utformning och inriktning förändras radikalt.

Den globala kapitalismen har nått vägs ände och det blir allt mer uppenbart att vi behöver utveckla nya ekonomiska modeller med andra syften än kapitalackumulation. Samtidigt har våra statliga  och överstatliga organ gått bankrutt på folkligt förtroende. Inte bara politiken utan också själva demokratin behöver ställas om. Makten över våra samhälleliga resurser behöver flyttas ned till folkliga organ och styrmedlen över samhällets utveckling måste placeras direkt i medborgarnas händer.  Det är vad vi menar med en demokratisk omställning.

Runt om i världen ser vi också att rörelser växer fram som slåss för människors rätt till hälsa, rörlighet och ett demokratiskt liv i frihet. Som svar på den åtstramningspolitik som påtvingats europas folk börjar människor kräva och utveckla modeller för  en “verklig demokrati” – en direkt och deltagande demokrati grundad i lokalsamhället.

Vad kan vi lära av dessa rörelser? Vilka ekonomiska, sociala och demokratiska modeller kan vi anamma? Hur kan vi tillsammans bygga ett alternativ till dagens politiska och ekonomiska system? Hur hänger demokrati och sociala problem ihop med ekologiska utmaningar? Är det möjligt att bygga ett inkluderande, demokratiskt samhälle baserat på förnybar energi, modern teknologi och samarbete?

Under oktober, november och december i år bjuder vi in alla intresserade till ett studieupplägg för att diskutera dessa och andra frågor med oss. Vi låter oss inspireras av folkrörelser och initiativ runt om i världen och skissar på förslag och planerar för hur en demokratisk omställning av samhället kan gå till.

På en del orter kommer det ordnas studiegrupper som träffas varje eller varannan vecka, men det går också att följa studieupplägget på distans och delta i diskussioner online. Till varje moment kommer vi att ladda upp ett antal artiklar att läsa och videoklipp att titta på, samt ett gäng diskussionsfrågor med kommentarer till materialet.

Anmäl ditt eller din grupps intresse att delta i studiecirkeln här!

Har du/ni möjlighet att delta så vill vi också rekommendera er att delta på seminarium 3 oktober i Göteborg.

Göteborgsgruppen: Start onsdag 7/10 kl.18:00-20:00

På första träffen bestämmer vi om vi ska träffas varje eller varannan vecka samt vilken veckodag. Preliminärt fortsätter vi ses på onsdagar.

Plats: Studiefrämjandets lokal Falken på Falkgatan 7. Närmsta hållplats: Redbergsplatsen.
Studieplan

v. 41 Introduktion

Block 1: Den stora omställningen

v. 42 Ekologi & demokrati: Socialekologins grunder
v. 43 Framtidsscenarier – Vilken väg väljer vi?

Block 2: En ny ekonomi

v. 44 Motsägelser, kriser och öppningen för en ny ekonomi
v. 45 Kooperativ, allmänningar och kommunal förvaltning

Block 3: Politik för omställning

v. 46 Ekologiska och demokratiska kommuner
v. 47 Social mobilisering och deltagardemokratisk processer

Block 4: Några aktuella exempel

v. 48 Demokratisk Konfederalism i Kurdistan
v. 49 Kommunala folkrörelser i Spanien och England

v. 50 Sammanfattning och avrundning