Delandets ekonomi ger mer till alla!
Delandets ekonomi ger mer till alla! Illustration: Okänd konstnär.

Vår tids globala ekonomi gick 2008 in i en kris. Sen kom en återhämtning, som avbröts och så fortsatte krisen. Givetvis är det inte första gången kapitalismen krisar. Men varför krisade systemet den här gången? Och vad har vi att vänta de närmaste åren och årtiondena?

Den här veckan kommer vi att titta lite närmare på några olika perspektiv på dagens ekonomiska kris och diskutera vilka motsägelser som denna kris blottar i det ekonomiska systemet. Vi kommer försöka skapa oss en gemensam bild av den pågående krisen och på vilket sätt den öppnar upp för en förändring av ekonomi och samhälle.

Till vår hjälp lånar vi David Harvey, Gar Alperovitz, Paul Mason och Jeremy Rifkin. De har alla har ägnat en hel del tid åt att dessa frågor och kommit fram till i flera stycken överlappande men ändå lite olika perspektiv på krisen och öppningarna för förändring.

Låt oss först ta del av David Harveys förklaring av vad det var som hände 2008 och framåt. Vad var det som ledde fram till krisen? Och varför kan vi vänta oss mer kris framöver? [Filmklippet är 11 minuter]

Gar Alperovitz diskuterar vidare kring krisen i nedanstående intervju. Intervjun är tagen från The Real News. När vi lyssnar på Gar Alperovitz är det värt att fundera på hur det han säger relaterar till vårt nordiska, svenska respektive finska, eller europeiska sammanhang. Ni väljer själva vad ni jämför med. Vad uppfattar ni som lika och vad är eventuellt annorlunda här? [Filmklippet är ca 15 minuter]

För både David Harvey och Gar Alperovitz befinner sig kapitalismen i en djup kris som knappast är ett övergående fenomen. Krisen bottnar enligt dem i motsägelser i hur den kapitalistiska ekonomin fungerar, såväl som i de relativa styrkeförhållanden mellan allmänheten och kapitalet. Båda uttrycker också ett stort intresse av att diskutera alternativ och öppningen för nåt nytt.

Vi ska nu lyssna på två författare som ser nya möjligheter inte minst på grund av den tekniska utvecklingen. Lyssa på båda eller välj ut en av dem.

Den ena av dessa är konsulten och samhällsdebattören Jeremy Rifkin som pratar om vad han kallar ”a zero marginal cost society” och ”a rising collaborative commons” som alternativ till det kapitalistiska ekonomiska systemet. I korthet ser Rifkin att dagens tekniska utveckling för med sig en ny ekonomiska situation där traditionellt vinstmaximerande företag kommer bli allt sämre lämpade att förvalta de nya möjligheter som växer fram. Till exempel är information, energi och transporter på väg att bli alltmindre lämpade att säljas med profit. Dessa och många andra produkter och tjänster kan endast nyttjas effektivt genom samverkansorienterade eller med andra ord kooperativa förvaltningsformer.  Rifkin ser därför framför sig att allmännyttiga föreningar och den sociala ekonomin till följd av detta kan väntas ta upp kampen med kapitalistiskt förvaltade företag och på sikt ge de senare en  mer marginell roll i samhället.  [Radioinslaget är ca 34 min långt.]

Den andra är brittiska journalisten Paul Mason som är inne på ett liknande spår i sin bok Post Capitalism – A Guide to the Future . Ni får bekanta er med hans tankar på valfritt sätt.

Ni kan läsa en lite längre artikel med några videoklipp och andra referenser inkluderade, noga eller mer översiktligt, här ->

Eller en kortare recension med länkar till fler artiklar här ->

Ni kan också välja att ta del av följande filmade föreläsning med Paul Mason. [Filmklippet är ca 18 minuter]

Frågor att reflektera kring på Google plus  vecka 44-45:

  • Vad tyckte du var intressant i ovanstående författares sätt att se på dagens kriser, kapitalismens motsägelser och öppningarna för förändring?
  • Vilka frågor väcks hos dig av ovanstående presentationer?
  • Vad tycker du om de perspektiv som du tagit del av? Kan nåt av detta vara värdefullt att ta med in i en diskussion om de lokala  utmaningarna där du bor?

Gå till Google plus och dela dina/era tankar om ovanstående frågor med de andra i studiecirkeln ->

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *