I studiecirkeln Demokratisk omställning i praktiken har vi under hösten undersökt öppningarna för en ny politik. Vi har haft ett fokus på Norden men också tagit del av förslag och analyser från övriga Europa och USA.

Nu vänder vi blicken mot Mellanöstern, och mer specifikt mot Rojava, ett litet område i Syrien som mitt under de pågående militära konflikterna inlett en grundläggande demokratisering av samhället.

I Rojava pågår flera demokratiseringsprocesser på en gång. Det handlar bland annat om att kvinnor tar plats i samhället och att en gräsrotsdemokrati utövas genom kvartersförsamlingar och kantonala parlament. Inspirationen kommer från Schweiz, från socialekologins politiska teori och städernas långa historia i området. Det handlar också om hur människor mitt under de svåraste villkoren vi kan tänka oss engagerar sig i ett självorganiserat bildningsarbete för att driva utvecklingen av ekonomiska och demokratiska alternativ framåt.

För att få en allmän bild av det som pågår ska vi ta del av diverse artiklar, ett föredrag och ett kort inslag från BBCs Our World. Artiklarna hämtar vi från bl.a. svenska Feministiskt Perspektiv och från amerikanska Financial Times och New York Times.

Först tar vi del av svenska journalisten Joakim Medin föredrag om Rojavas revolution på Luckan i Helsingfors 7 april 2015.

I reportaget ”De försvarar den tysta revolutionen i Rojava mot IS”, från augusti 2014, skildras kvinnornas deltagande i det som sker.

En mer allmän bild av det pågående demokratiseringsprojektet får vi i reportaget ”Power to the people: a Syrian experiment in democracy”, från 23 oktober 2015.

Denna bild utvecklas i reportaget ”A Dream of Secular Utopia in ISIS’ Backyard”, från 29 november 2015, där vi möter deltagare på ledarskapsutbildning vid en skola i Rojava.

I videoklippet ”Rojava: A democratic system in progress” diskuteras den pågående utvecklingen och särskilt några av de idéer som inspirerar demokratirörelsen i Rojava.

Frågor att reflektera kring  vecka 1 och framåt:

  • Vad kände du till om Rojava innan du tog del av ovanstående föredrag, reportage och videoklipp? Vilka nya saker lärde du dig av ovanstående (och eventuellt nedanstående)?
  • På vilket sätt tänker du att omvärlden borde förhålla sig till den pågående utvecklingen i Rojava?
  • Vilka frågor har du om den pågående utvecklingen?

Gå till Google plus och dela dina/era tankar om nån eller några ovanstående frågor med de andra i studiecirkeln ->

Mer bakgrund och information om den aktuella situationen för den som har tid och intresse:
- Ett tips för den som har möjlighet är att gå till biblioteket och låna nr 13-14 av Arbetaren 2015 (27 mars - 9 april) som innehåller flera läsvärda artiklar om Rojava (s.16-21).
- P2P har gjort en sammanställning av olika artiklar på engelska med fokus på den demokratiska utvecklingen i Rojava här!
- Och på Joakim Medins webbsida går det att ladda hem flera reportage om utvecklingen i Rojava, Turkiet och Syrien.
- Artikeln "Dubbla fronter för kurder" i veckotidningen ETC, från 2015-08-31, ger perspektiv på den regionala utvecklingen.
- Det gör också artikeln "Trettioettåriga kriget" i tidningen Fokus - Sveriges Nyhetsmagasin, från 2015-09-15 (nr 38). 
- BBC-reportage "Syria´s secret revolution från 2014" ger också allmän bakgrund:

- Läs flera författare om den sammansatta situationen i Syrien i antologin Syrien - revolutionen, makten och människorna. Låna på biblioteket eller beställ här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *