Demokratisk Omställning är med och arrangerar Global Teach-in: Democratize the Crisis 26 maj. Vi är med och bjuder in till två lokala möten i Sverige, ett i Göteborg och ett på Färnebo folkhögskola i Gävleborg, samt ett i Finland. Det kommer också att vara ett möte i Stockholm.

Global Teach-In: Democratize the Crisis kommer vara ett lika mycket ett lokalt som internationellt samtal där du är med och diskuterar lösningar på krisen tillsammans med Hillary Wainwright, David Graeber, Dario Padovan samt mötesdeltagare från minst 28 orter i 17 länder.

Första en och en halv timmen blir det inledningar med ovan nämnda talare, därefter blir det lokala diskussioner med hjälp av videokonferens och tredje timmen kommer alla att rapportera tillbaka från de lokala diskussioner i ett gemensamt internationellt forum.

Global Teach-In kommer att behandla dessa frågor:

– Är det möjligt och rimligt att återgå till det “normala” efter Coronakrisen? Om inte, hur demokratiserar vi krisen genom både omedelbara och långsiktiga lösningar?

– Hur kan vi främja en Green New Deal på både global och nationell nivå? Hur bör en sådan deal utformas? Och skaffar vi oss makt för att genomföra den?

– Hur kan vi främja lokal produktion och innovation av sådant som hälsomaterial, hållbar mat, förnybar energi och annat som ett svar på krisen?

– Hur kan vi ställa om olika sorters produktion för att understödja utvecklingen av ett hållbart och fredligt samhälle?

– Hur kan vi gå bortom långsamma, begränsade reformer och möta behovet av snabba, systemiska förändringar? Hur kan vi främja ekonomisk, politisk och medial demokrati?

När sker det i olika delar av världen?

7:00 i Los Angeles och San Francisco

9:00 i Madison, Wisconsin

10:00 i Ann Arbor; Boston; La Paz; och New York City

14:00 i Accra, Ghana15:00 i Bamenda; Lagos

16:00 i Köpenhamn, Köln, Johannesburg, Lusaka, Rom, Stockholm, Gävleborg

17:00 i Tammerfors

19:00 i Islamabad

19:30 i New Delhi

Vill du veta mer och delta? Gå med i Global Teach-In Gothenburg eller Global Teach-In: Democratize the Crisis i Gävleborg! Eller delta i mötet i Stockholm eller mötet i Finland.

Du kan även ta del av internationell inbjudan, länkar till andra lokala möten runtom i världen och bakgrundsmaterial på: www.globalteachin.com