Eller ”Kommunalisera Europa!” Det var slagordet och temat för en digital konferens 5 november 2020. Konferensen satte fokus på städers och kommuners viktiga roll för hanterandet av en rad brännande frågor i Europa idag. Konferensen samlade ”municipalister” från Spanien, Frankrike och många andra delar av Europa.

I fokus stod en rad olika frågor, tex behovet av att kommuner:

  • tar hand om en större del av de pengar som budgeteras för återhämtning och rekonstruktion av Europas ekonomi,
  • tar ledningen i den gröna omställningen,
  • jobbar mer med deltagande former av demokrati, och
  • samverkar mer över nationsgränser.

Här går det att ta del av session 2 under konferensen:

Läs mer om konferensen och den växande municipalistiska rörelsen i Europa här:

https://minim-municipalism.org/debate/municipalize-europe