I år är det 100 år sedan Murray Bookchins födelse. Genom att återpublicera Bookchins texter på svenska hoppas vi få igång ett samtal om hans politiska idéer och analyser.
Vi samlar successivt allt vi publicerar med anledning av detta på sidan Murray Bookchin 100 år.


Radical Politics in an Era of Advanced Capitalism publicerades första gången 1989 i nr 18 av tidskriften Green Perspectives. Den reviderades sommaren 2001 inför utgivning på svenska i essäsamlingen Perspektiv för en ny vänster (Frihetlig Press). Det är en text som diskuterar öppningarna för en ny form av medborgarrörelse med fokus på deltagardemokrati. Den både förespeglar och bidrar till att förklara bakgrunden till många av de municipalistiska rörelser som idag växer runtom i världen. Här diskuteras kapitalismens utveckling, begränsningar i den marxistiska analysen, samt potentialen i en kommunalt baserad politik.

Läs hela essän här!

2 reaktioner på “Vad är radikal politik?

Kommentarer är stängda.