Hur ska vi förstå vad det är som händer när tusentals människor samlas på torgen såsom i exempelvis Spanien och Egypten 2011? Vad är det för dynamik som uppstår när människor demokratiskt samverkar för att konfrontera orättvisor och dysfunktionella regeringar? Vilka alternativ till nationalism och centralstyre kan vi skapa genom att demokratisera våra politiska och ekonomiska institutioner?

För många av deltagarna i Indignados-rörelsen i Spanien, för många av de radikala kurder som skapat samhällsexperimentet Rojava mitt under pågående krig i Syrien, för många radikala miljöaktivister, och för allt fler ”municipalister” i städer som Barcelona, Beirut, Belo Horizonte och Belgrad, så har författaren och teoretikern Murray Bookchin framträtt som central för förståelsen av vår tid och dess problem, möjligheter och utmaningar.

Murray Bookchin föddes 14 januari 1921 i New York och idag torsdag 14 januari 2021 skulle han ha fyllt 100 år!

Vi vill uppmärksamma Bookchins ”100-årsdag” genom att idag påbörja den digitala publiceringen av olika essäer av Bookchin som översattes till svenska i början av 2000-talet. Bookchins idéer väckte under den perioden ett förhållandevis stort intresse inom delar av den svenska miljörörelsen och utomparlamentariska vänstern. Tre mindre publikationer med Bookchin gavs ut under åren 2000-2003: tidskriften Frihetlig press, nr 5, essäsamlingen Frihetlig socialistisk politik och essäsamlingen Perspektiv för en ny vänster.

Perspektiv för en ny vänster består av fem essäer som Bookchin skrev under 1980-, 90- och 00-talet. Detta var en av de mest produktiva perioderna i Bookchins författarskap, men hans politiska bana började redan i hans barndom. Murray Bookchin växte upp i 1930-talets krisdrabbade USA, hans föräldrar var judiska flyktingar från Ryssland och det var framförallt hans farmors revolutionära bakgrund och berättelser som väckte hans intresse. Han blev tidigt övertygad kommunist och engagerade sig bland annat fackligt under 1940-talet. Snart blev han dock desillusionerad av den traditionella arbetarrörelsen, inte minst av Stalinismen, men också mer generellt av det han uppfattade som en begränsad analys i marxismen.

Från 1950-talet och framåt har hans främsta gärning bestått i att söka förnya vänsterns politik och teoretiska grund. Med tiden kom han att odla och utveckla en unik syntes av marxistiskt, anarkistiskt och ekologiskt tankegods som ibland faller under benämningen ”Socialekologi” och ibland ”Kommunalism”, beroende på vilken del av hans tänkande man vill betona. Hans arbete har inspirerat många av oss som idag är aktiva i Demokratisk Omställning och de rörelser som vi samverkar med runtom i världen.

Först ut är essän Radikal politik i den avancerade kapitalismens tidevarv. Det är en text som diskuterar öppningarna för en ny form av medborgarrörelse med fokus på deltagardemokrati. Den både förespeglar och bidrar till att förklara bakgrunden till många av de municipalistiska rörelser som idag växer runtom i världen.

Vi samlar successivt allt vi publicerar med anledning av #Bookchin 100 år på den här sidan!

Genom att återpublicera Bookchins texter hoppas vi få igång ett samtal om hans politiska idéer och analyser. Läs gärna tillsammans med andra intresserade och diskutera! Vilken relevans har dessa idéer och analyser idag och för de rörelser vi deltar i? Hur kan de hjälpa oss att tackla vår tids sammanflätade kriser? Hur kan de omvandlas till praktisk handling?


Obs! Med anledning av Murray Bookchins 100-års jubileum har också ROAR magazine sammanställt en artikel vi varmt rekommenderar: ”Celebrating the power of ideas: a tribute to Murray Bookchin”.