Här kommer ett tips! Coompanionpodden träffade i början av maj Anders Björbole från Värmland för ett samtal om hur vi kan tackla energikrisen med hjälp av lokala medborgarägda kooperativ. Mycket värt att lyssna på!

Samtalet tar upp hur det praktiskt skulle kunna gå till och hur det skulle kunna bidra till skapandet av ett mer hållbart samhälle med mer lokal produktion och bättre beredskap för kriser. Men samtalet handlar inte bara om elenergi, utan kommer också in på hur kombinerad fisk- och grönsaksodling skulle kunna kopplas till lanthandeln mm.