Text: Jonathan Korsar

Så här skrev Göran Therborn i Aftonbladet i januari 2020: ”Utan att det syns i svenska medier eller hörs på de flesta politiker lever vi plötsligt i en samhällsekonomisk upplysningstid, i viss mån intellektuellt jämförbar med klimatupplysningen”. Therborns artikel, som huvudsakligen är en recension av Thomas Pikettys bok Kapitalet och ideologin, lyfter att det nu internationellt pågår en mycket omfattande kritisk diskussion kring de senaste 40 årens ekonomiska politik, den s.k. nyliberalismen. Therborn beskriver hur Piketty radikaliserats och citerar honom gillande: ”Inför den uttalade bankrutten för ideologier grundade på liberalismen och nationalismen är det bara utvecklandet av en verklig participatorisk och internationalistisk socialism … som kan lösa dessa [världens] motsättningar.”

Nyliberalismen i Sverige har färgat de senaste decennierna i sådan grad att många mellan 20 och 60 år levt hela sina vuxna liv i ett samhälle och med en samhällsutveckling som präglats av nyliberalismen. Kritiken mot nyliberalismen har dock varit tilltagande under lång tid, och i och med den sista finanskrisen och covidpandemin har den kritiska diskussionen både breddats och fördjupats. Ett exempel på det sistnämnda är konferensen ”Connecting the Dots: Rethinking Globalization, Intermediation, and Efficiency” som ägde rum i oktober 2022 i Columbia, USA.

På konferensen deltog bland annat Stacy Michell från nordamerikanska Institute for Local Self-reliance och hon argumenterade för att nyliberalismen ”aktivt förnedrat och förstört lokalsamhällen som självmedvetna och självstyrande platser”. Den har berövat platser deras ”ekonomiska och politiska makt och gjort dem underordnade under avlägsna enheter” i form av storföretag. Hon argumenterade för att alternativet till nyliberalismen behöver uppmärksamma lokalsamhällen ”som demokratins byggstenar”. Hon sa bland annat: ”Om nyliberalismen har gjort människor till underordnade bör vi [nu istället] försöka skapa den typ av gemenskaper som odlar människors förmåga att vara medborgare”. För att sådana gemenskaper ska kunna utvecklas ”måste vi bygga upp en politisk ekonomi på lokal nivå som främjar människors förmåga till kollektivt beslutsfattande, delat ansvar och förvaltarskap”.

Inledare på konferensen var Rana Foroohar från Financial Times som skrivit boken Homecoming: The Path to Prosperity in a Post-Global World (2022). Hon påpekar i sin inledning bland annat ironin i att nyliberalismen är en ekonomisk doktrin som formulerades för att motverka nationalism och fascism, men som nu uppenbarligen kommit att stimulera just dessa politiska rörelser inte minst i USA och Europa.

Titta på hela den inspelade konferensen här:

Stacy Michell från Institute for Local Self-Reliance talade som en del av den panel som börjar, lite drygt 4,5 timme in i konferensen vid 4:46:03.