Visste du att det finns minst 137 sätt att skapa mer hållbara, demokratiska och inkluderande lokalsamhällen? På Färnebo folkhögskola kan du lära dig mer om detta om du söker den 5 veckor långa distanskursen Lokalekonomi och förändringsarbete för nyfikna lär du dig mer om detta. Du lär dig också att hålla i en studiecirkel som kartlägger olika lokala möjligheter.

Kursen är utformad för dig som vill vara med och utveckla en ort genom att titta på de möjligheter som finns just där. I kursen lär du du dig att kartlägga lokala utmaningar, resurser och möjligheter. Du skaffar dig ”lokalekonomiska glasögon”, vilket du har stor nytta av om du är engagerad i din ort eller i någon av vår tids brinnande samhällsfrågor, t. ex växande samhällsklyftor, demokratiunderskott eller klimatfrågor.  

Du lär dig praktiskt att involvera andra genom att göra en lokalekonomisk analys ihop med andra, i form av en studiecirkel. På detta sätt får du insikt i hur en lokal kartläggning av möjligheter kan bidra till både gemensamt lärande, nytt demokratiskt engagemang, nya företag samt nya föreningsinitiativ på en ort. 

Kursen vänder sig både till dig som är ideellt engagerad i din ort, aktiv i en folkrörelse och till dig som arbetar professionellt med lokal utveckling.  

Kursen ges på 50% studiefart 15 maj – 18 juni. Den är utformad med tanke på att det ska vara möjligt att kombinera deltagande på kursen med jobb eller andra studier.

Läs mer om kursen och anmäl dig här!

Foto ovan: ”Crowd” av Wayne Large, licens: CC BY-ND 2.0