På den här sidan samlar vi successivt länkar till alla texter av Murray Bookchin som vi publicerar med anledning av att det 2021 är 100 år sedan han föddes.

Genom att återpublicera Bookchins texter på svenska hoppas vi få igång ett samtal om hans politiska idéer och analyser. Läs gärna tillsammans med andra intresserade och diskutera! Vilken relevans har dessa idéer och analyser idag och för de rörelser vi deltar i? Hur kan de hjälpa oss att tackla vår tids sammanflätade kriser? Hur kan de omvandlas till praktisk handling?

Hittills publicerat: