Förändra systemet – inte klimatet!

Är det på gatorna framtidens demokrati växer fram? Hundratusen människor
demonstrerade för klimatet i London – aktivisten Moa från Sverige var på plats.

Av Jonathan Jansson Åkerberg

Sextiotusen människor tågade sakta fram på gatorna i Westminster i centrala London lördagen den 22 april med banderoller och plakat för att uppmärksamma det akuta läget för klimatet, massutrotningen av arter och att det behövs systemförändring – ett nytt sätt att göra politik. En av aktivisterna på plats var Moa Berglund som reste dit tillsammans med en grupp aktivister från Sverige.

– Jag vill höja min röst för en rättvis framtid på jorden, både för varandra och
planeten, säger hon.

Hundratusen människor samlades under aktionsdagarna mitt i den politiska maktens hjärta i Westminster utanför parlamentet och de politiska departementen. ”The Big One”, som blev namnet för aktionen, anordnades av miljörörelsen Extinction Rebellion i samarbete med 200 andra organisationer. Det centrala budskap var att olika sociala rörelser måste gå samman för vår överlevnad och att det är vi medborgare och invånare som måste ta makten
för att själva förändra samhället i grunden.

– Vi har så mycket som är värt att kämpa för och som vi måste kämpa för tillsammans, säger Moa.

Demonstrationen var del av Extinction Rebellions nya taktik i Storbritannien: massmobilisering. Detta till följd av att samhällets ledare och politiker fortsatt visar att de hellre prioriterar fossilindustrins jakt på vinster framför planeten och människors liv. Politiker som hellre låter klimataktivister fängslas och vårt gemensamma hem brinna upp än står upp mot fossilindustrin och den lilla elit som tjänar miljarder på att förstöra planeten.

– Det känns viktigt att ta plats i det offentliga rummet och gå ut många på gatorna. Visa att det inte kan fortsätta som det gör idag med ökade utsläpp och politiker som bara kör på utan att lyssna på naturen och folket, säger Moa.

Att demokratin är ett projekt som måste sträcka sig bortom att enbart rösta en gång vart tredje eller fjärde år var något som kommunicerades ut under helgen. Demokratiska experiment runtom i världen som bygger på deltagande demokrati och organisering underifrån – bortom partipolitiken och kapitalismens vinstjakt – visar istället vad som händer när vanliga människor går samman för att ta makten. Att vi faktiskt är helt ypperligt duktiga på att fatta egna beslut för att förbättra våra liv och samhället i stort.

Massmobiliseringen i London vittnar om att det förhoppningsvis börjar bli tydligare för alltfler att beslut om våra liv och vår framtid är alldeles för viktiga för att lägga i händerna på en liten partipolitisk elit. Att den enda vägen ur problem såsom växande klyftor, rasism och klimatkris är att vi kämpar tillsammans för att ta makten över våra egna liv. Något som flera av de tvåhundra organisationer från bland annat miljörörelsen, flyktingrörelsen och fackrörelsen som gick samman under paroller som ”Unite to survive” var väl medvetna om.

– Jag tar med mig insikten och vikten av att hitta vägar där vi kan gå samman flera olika typer av organisationer och verkligen visa att vi gör det här för något större. Det är kampen för klimatet, framtiden, för varandra och då måste vi se bortom andra saker som vi kanske tycker olika inom. De hade verkligen jobbat hårt för det i London och lyckats väldigt fint, säger Moa.