Missa inte resurserna på Oräddastäder.se

Rörelserna runt om i Europa för en demokratisk omställning av samhället med kommunen som utgångspunkt, med andra ord de så kallade municipalistiska rörelserna för ”orädda städer”, har inte försvunnit även om de uppmärksammas mycket lite i media. Vi hittar dem såväl i europeiska metropoler som i mindre orter på landsbygden. Det handlar om nya demokratiskt sinnade lokala plattformar som i vissa fall själva styr kommunen, och i andra fall tillsammans med andra politiska krafter, både utanför och innanför parlamenten, driver på för en demokratisk omställning. Inte sällan är det dessa rörelser, och i dessa kommuner, man går i bräschen för en grön och rättvis omställning i Europa. Inspirerande exempel i sammanhanget är Grenoble och Paris.

För att sprida kunskap om erfarenheterna och lärdomarna från de här rörelserna, och idén om en municipalistisk politik, har en rad olika studiematerial sammanställts. På ett svenskt plan har vi i Demokratisk Omställning, tillsammans med andra som vill främja en liknande politik, samlat material på resurssidan www.oräddastäder.se

Bland annat kan man här hitta studiematerialet ”Kommunen är vår – 8 steg för att förstå municipalismen”, som består av 24 intervjuer med personer aktiva i olika municipalistiska initiativ runtom i Europa. Studiematerialet producerades 2019-2020, och då i första hand för en fransk publik, men intervjuerna har sedan textats på engelska för att göra det tillgängligt för fler. Läs mer om studiematerialer här!

På oräddastäder.se finns också information om uppföljaren till boken Orädda städer (utgiven på spanska och katalan 2018, på engelska 2019, och på svenska 2021). Uppföljaren heter Fearless Cities – Municipalist Politics in Action (2022) och samlar en mängd artiklar som reflekterar över den municipalistiska rörelsens utmaningar och möjligheter.

På sidan finns också information om en relativt nyproducerad ”virtuell guide” till de municipalistiska rörelserna i Europa. Denna guide är en sammanställning av artiklar, reportage och annat som ger den nyfikne en bra inblick i municipalismen, både ”inne i” och ”utanför” institutionerna. Med andra ord åskådliggörs hur rörelsen både handlar om att samverka med sociala rörelser för förändring utomparlamentariskt, liksom att ta initiativ till nya lokala ”partier” eller valplattformar. Nya lokala partier är något vi också sett exempel på i Sverige, inte minst i kommuner där man är missnöjd med den rådande politiken och frustrerad över de lokala politikernass oförmåga att lyssna på medborgarna, både i större tätorters stadsdelar och i omgivande landsbygder.

Starta en studiecirkel!

Materialet på sidan lämpar sig mycket väl för studiecirklar! Prata med andra du känner som kan vara intresserade och ta hjälp av ett studieförbund för sånt praktiskt som att lägga upp en studieplan, låna en lokal där ni kan träffas, utskrifter och kopiering.

Att starta en studiecirkel om orädda städer kan vara ett första steg för att göra din egen stad lite modigare och lite mer demokratisk. Tillsammans kan vi bygga en rörelse för orädda städer även här i Sverige!

Foto: Kennisland, används enligt CC BY-SA 2.0-licens.

Seminarieturné om lokalt förändringsarbete!

Demokratisk Omställning ger sig ut på turné!

Under vintern och våren 2024 kommer vi på olika ställen i landet att hålla i heldagsprogram med workshops där vi tillsammans visionerar fram och utvecklar strategier för lokalt förändringsarbete. Vilka principer och verktyg står i fokus för en demokratisk omställning av samhället? Hur kan vi använda oss av dessa för att få igång en förändring lokalt som fortsätter växa? Med hjälp av interaktiva metoder utforskar vi tillsammans vägar framåt i det lokala förändringsarbetet.

Först ut är Malmö och Göteborg:

I Malmö kommer vi att bland annat att använda oss av en teknik som kallas backcasting och som tillåter en att tänka mer fritt om olika framtidsscenarier. Med hjälp av denna kommer vi att utforska hur vårt vardagliga liv skulle kunna se ut år 2050 om vi fick drömma fritt, liksom hur vår stad skulle se ut och hur vårt politiska system skulle kunna vara uppbyggt. Därefter frågar vi oss vilka steg vi skulle kunna ta, och vilka förändringar som skulle behöva genomföras idag för att nå dit 2050.
Datum: 10 februari kl 11 – 16
Plats: Drevet (Koksgatan 3, 212 24 Malmö)
👉 Anmäl dig och läs mer om Malmö-arrangemanget här!

I Göteborg kommer vi bland annat att hämta inspiration från organisationen Local Futures. De kommer att presentera en guide för lokalt förändringsarbete som de sammanställt: Localization Action Guide. Tillsammans diskuterar och utforskar vi hur vi skulle kunna utveckla en liknande guide med förändringsverktyg i Sverige och utifrån en svensk kontext.
Datum: 17 februari kl 11 – 16.30
Plats: Studiefrämjandet (Falken, Falkgatan 7)
👉 Anmäl dig och läs mer om Göteborgs-arrangemanget här!

Under våren hoppas vi hålla liknande seminarier och workshops på andra orter i landet. En del är redan under planering. Vill du att vi kommer och håller något på din ort? Ta kontakt så får vi se vad vi kan ordna!

Dan Chodorkoff, aktivist, författare och kulturantropolog. En av grundarna av Institute for Social Ecology.

Socialekologi och lokal omställning

Dan Chodorkoff var med och startade Institute for Social Ecology i USA för 40 år sen. Nu kommer han till Café Planet på onsdag 24 september, kl.18.00 – 21.00, på Ekocentrum i Göteborg.

Hur kan vi undvika miljökatastrof, skapa starkare lokalsamhällen och bygga en bättre värld?

Dessa frågor kommer Dan att prata om både från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, samt med utgångspunkt i ett flertal exempel från 40 års arbete med olika folkrörelser för ekologisk omställning. Han kommer visa bilder från projekt som han varit delaktig i och målet är att få till en diskussion om hur socialekologiska idéer kan tillämpas i praktiskt arbete för samhällsförändring.

Dan är kulturantropolog, aktivist och författare. Han har skrivit romanen Loisaida som utspelar sig på Lower East Side i New York, där gräsrotsaktivister startade stadsodlingar och installerade solpaneler och vindkraftverk på hustaken redan på 1970-talet. Dan har skrivit Lousiada: A Novel, och är just nu i september aktuell med essäsamlingen The Anthropology of Utopia: Essays on Social Ecology and Community Development.

Café Planet äger rum på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Här hittar du en karta.

Anmäl dig till eventet på Facebook, och bjud in vänner och bekanta!

Föredraget hålls på engelska. Arrangörer är Studiefrämjandet, Ekocentrum  och nätverket Demokratisk Omställning.

In english:

Social Ecology and Community Development

Cultural Anthropologist Dan Chodorkoff co-founded the Institute for Social Ecology 40 years ago. Now he is visiting Café Planet in Gothenburg.

How can we avoid ecological disaster, strengthen our communities, and organize for a better world?

These questions will be addressed from both a theoretical and practical perspective drawing on examples from Dr. Chodorkoff’s 40 years of experience working with movements for ecological reconstruction and community development.

He will illustrate the talk with slides from projects in which he has been involved, and engage the audience in a discussion of how these ideas might be applied in their own community.  Dan Chodorkoff is the author of Loisaida: a Novel, and The Anthropology of Utopia: Essays on Social Ecology and Community Development.

Please feel free to register to the Facebook event and share it with your friends.

Café Planet is held in Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Gothenburg. Here you can find a map .

The talk will be in english. The event is organized by Studiefrämjandet and Ekocentrum, together with the network Demokratisk Omställning.

Följ med till Ecological Challenges i Oslo! Foto: Young Shanahan

Nu är vi snart på väg! Följer du med?

25-27 september är det dags för den internationella konferensen Ecological Challenges i Oslo. Vi är redan en grupp på drygt tio personer från Sverige som kommer att åka till Oslo för att delta. 

Vill du följa med? Då ska du delta i den resande kurs som vi arrangerar för att utväxla tankar och erfarenheter både inför konferensen, såväl som efter. Det går att anmäla sig till kursen fram till 20 september, men anmäl dig gärna redan idag.

Kursen arrangeras i samarbete med Färnebo folkhögskola, som jobbat med resande kurser sedan 1970-talet.

Konferensen är en unik möjlighet att få ta del av intressanta perspektiv och delta i angelägna diskussioner kring frågor som:

  • Vilken roll har deltagande demokrati i kampen för att hantera miljöproblemen?
  • Vilka problem skapar urbaniseringen och hur kan vi göra våra städer gröna?
  • Hur kan arbetarrörelsen och miljörörelsen samverka för att driva fram en omställning?
  • Vilka möjligheter och fallgropar kommer med det förnyade intresset för ”degrowth”, ”välfärd utan tillväxt” och gemensam resursförvaltning?
  • Hur kan vi utveckla en bred, radikal ekologisk folkrörelse?

Konferensen i Oslo pågår 25-27 september. Konferensen inleds med en social aktivitet på kvällen torsdag 25 september. Fredag 26 september och lördag 27 september är det konferensprogram från morgonen till kvällen båda dagarna. Lämplig dag att resa till Oslo är alltså torsdag 25 september, och tillbaka söndag 28 september.

För de som deltar i den resande kursen finns en plattform för samtal och gemensamt lärande på webben. Vi använder First Class folkbildningsnätet. Anmäler du dig till kursen så bekräftar du ditt deltagande i kursen och konferensen genom att logga in på First Class och säga hej till de övriga kursdeltagarna.

Om du reser till konferensen som kursdeltagare så får du deltagaravgiften (500 NOK) för konferensen betald av nätverket Demokratisk Omställning. Resa och boende måste du dock fortfarande bekosta själv, även om vi gärna hjälper dig med att hitta ett billigt boende i Oslo.

Konferensens program hittar du här: http://new-compass.net/2014conference/program

Läs om huvudtalarna här: http://new-compass.net/2014conference/presenters

Läs mer om den resande kursen här: http://demokratisk-omstallning.org/2014/07/20/resande-kurs-till-ecological-challenges-i-oslo/

Varmt välkommen att delta på både konferens och kurs!

Hälsningar, Jonathan Korsar och Svante Malmström

 

Nätverket Demokratisk Omställning

www.demokratisk-omstallning.org

www.facebook.com/demokratiskomstallning

www.twitter.com/Dem_Omstallning

 

Foto: Young Shanahan, CC-licens/Flickr
Konferensen Ecological Challenges i Oslo tar fokus på hur vi kan bygga ekologiska städer. Foto: Bernt Rostad

Resande kurs till ”Ecological Challenges” i Oslo

Ecological Challenges är en internationell konferens 25-27 september 2014 i Oslo, Norge.

Nätverket Demokratisk Omställning i samarbete med Färnebo folkhögskola ordnar en resande, nätbaserad kurs för alla som reser till konferensen från Sverige. 

Några av de centrala frågorna för konferensen är:

  • Vilken roll har demokrati och deltagande i kampen för att hantera miljöproblemen?
  • Vilka problem skapar urbaniseringen och hur kan vi göra våra städer gröna?
  • Hur kan arbetarrörelsen och miljörörelsen samverka för att driva fram en omställning?
  • Hur kan Vilka möjligheter och fallgropar kommer med det förnyade intresset för ”degrowth”, ”välfärd utan tillväxt” och gemensam resursförvaltning?
  • Hur kan vi utveckla en bred, radikal ekologisk rörelse?

Läs mer om om konferensprogram mm här.

Vårt mål med en resande kurs är att underlätta deltagande i konferensen, samt skapa förutsättningar för gemensamt lärande och delade reflektioner före, under, samt efter konferensen.

Upplägg 

Före: Nu under veckorna inför konferensen börjar vi bekanta oss med varandra med hjälp av First Class Folkbildningsnätet. Vi presenterar oss för varandra och tillsammans reflekterar vi över vad som gjort oss intresserade av den här konferensen. 

Under: I samband med konferensen i Olso kommer vi givetvis att ses. Några av oss kommer också att arbeta med att dokumentera olika presentationer, diskussioner och paneler. Vi siktar på att publicera en del av detta som lärresurser på Folkbildningsnätet.

Efter: Efter konferensen använder vi oss återigen av First Class Folkbildningsnätet för att dela och utveckla våra gemensamma reflektioner utifrån det som tagits upp konferensen.

Vill du delta?

Anmäl dig genom att gå till anmälningssidan och registrera dig.

När vi tagit emot din anmälan får du uppgifter för använding av kursens digitala plattform mm skickat till dig per mejl. Obs! Det är viktigt du loggar in på First Class med utskickat användarnamn och lösenord för att bekräfta din plats.

Resa och boende

Vi erbjuder inte en gemensam resa med tåg, buss eller dylikt till konferensen. Resa bör du med andra bok själv. Som kursarrangörer kan vi dock hjälpa dig att hitta ett billigare boende och eventuellt kan vi ordna kostnadsfritt enklare boende för några personer.

Kostnader

Att delta i denna kurs är kostnadsfritt. Väljer du att delta i kursen så får du även deltagaravgiften för konferensen betalad av nätverket Demokratisk Omställning. Deltagaravgiften skulle annars vara 500 norska kronor. Kostnader för resan, samt boende måste du dock stå för själv.

Sista datum för anmälan

Anmälan kommer att stå öppen fram till 20 september. De som anmäler sig tidigare kommer dock att kunna starta tidigare med det första kursmomentet, där vi bekantar oss med varandra inför konferensen.

Frågor?

Svante Malmström och Jonathan Korsár är kursledare. Kontakta dem genom att mejla till: info@demokratisk-omstallning.org

Så här skriver arrangörerna om konferensen:

”Vissa hävdar att demokrati är ett hinder för att lösa klimatkrisen. Följaktligen skulle, enligt samma logik, auktoritära åtgärder vara nödvändiga för att skapa en grönare framtid. På konferensen kommer vi att undersöka den motsatta idén om deltagardemokrati som ett sätt att handskas med utmaningarna. På vilka sätt spelar skalan roll? Utmaningar möter oss på alla skalor, från det lokala till det globala – hur påverkar aktuell skala valet av strategier i förändringsarbetet?

Konferensen Ecological Challenges syftar till att erbjuda en mötesplats för olika delar av den ekologiska rörelsen och forskare som jobbar med rörelserelevanta frågor. Målet är att föra samman dessa för att diskutera framtiden för våra städer, miljöetik samt miljöfrågornas sociala dimension. Konferens är en sällsynt händelse då den för samman både akademiker som arbetar med dessa teman och aktivister från den ekologiska rörelsen. Konferensens syfte är att utveckla våra gemensamma mål för ett ekologiskt samhälle och vägar framåt för den ekologiska politiken.

Ecological Challenges arrangeras av New Compass och Institutionen för sociologi och kulturgeografi vid universitetet i OsloVi organiserar evenemanget utifrån förståelsen att aktivister från ekologirörelser kan dra nytta av teoretisk reflektion över sina positioner och sin praktik. På samma sätt kan akademiker dra nytta av att diskutera sin forskning med rörelseaktiva.”

Foto: Bernt Rostad, CC-licens/Flickr