Missa inte resurserna på Oräddastäder.se

Rörelserna runt om i Europa för en demokratisk omställning av samhället med kommunen som utgångspunkt, med andra ord de så kallade municipalistiska rörelserna för ”orädda städer”, har inte försvunnit även om de uppmärksammas mycket lite i media. Vi hittar dem såväl i europeiska metropoler som i mindre orter på landsbygden. Det handlar om nya demokratiskt sinnade lokala plattformar som i vissa fall själva styr kommunen, och i andra fall tillsammans med andra politiska krafter, både utanför och innanför parlamenten, driver på för en demokratisk omställning. Inte sällan är det dessa rörelser, och i dessa kommuner, man går i bräschen för en grön och rättvis omställning i Europa. Inspirerande exempel i sammanhanget är Grenoble och Paris.

För att sprida kunskap om erfarenheterna och lärdomarna från de här rörelserna, och idén om en municipalistisk politik, har en rad olika studiematerial sammanställts. På ett svenskt plan har vi i Demokratisk Omställning, tillsammans med andra som vill främja en liknande politik, samlat material på resurssidan www.oräddastäder.se

Bland annat kan man här hitta studiematerialet ”Kommunen är vår – 8 steg för att förstå municipalismen”, som består av 24 intervjuer med personer aktiva i olika municipalistiska initiativ runtom i Europa. Studiematerialet producerades 2019-2020, och då i första hand för en fransk publik, men intervjuerna har sedan textats på engelska för att göra det tillgängligt för fler. Läs mer om studiematerialer här!

På oräddastäder.se finns också information om uppföljaren till boken Orädda städer (utgiven på spanska och katalan 2018, på engelska 2019, och på svenska 2021). Uppföljaren heter Fearless Cities – Municipalist Politics in Action (2022) och samlar en mängd artiklar som reflekterar över den municipalistiska rörelsens utmaningar och möjligheter.

På sidan finns också information om en relativt nyproducerad ”virtuell guide” till de municipalistiska rörelserna i Europa. Denna guide är en sammanställning av artiklar, reportage och annat som ger den nyfikne en bra inblick i municipalismen, både ”inne i” och ”utanför” institutionerna. Med andra ord åskådliggörs hur rörelsen både handlar om att samverka med sociala rörelser för förändring utomparlamentariskt, liksom att ta initiativ till nya lokala ”partier” eller valplattformar. Nya lokala partier är något vi också sett exempel på i Sverige, inte minst i kommuner där man är missnöjd med den rådande politiken och frustrerad över de lokala politikernass oförmåga att lyssna på medborgarna, både i större tätorters stadsdelar och i omgivande landsbygder.

Starta en studiecirkel!

Materialet på sidan lämpar sig mycket väl för studiecirklar! Prata med andra du känner som kan vara intresserade och ta hjälp av ett studieförbund för sånt praktiskt som att lägga upp en studieplan, låna en lokal där ni kan träffas, utskrifter och kopiering.

Att starta en studiecirkel om orädda städer kan vara ett första steg för att göra din egen stad lite modigare och lite mer demokratisk. Tillsammans kan vi bygga en rörelse för orädda städer även här i Sverige!

Foto: Kennisland, används enligt CC BY-SA 2.0-licens.

Resa till Fearless Cities i Barcelona 9-11 juni – Intresseanmälan

Fearless Cities är en konferens i Barcelona 9-11 juni där praktiker för deltagardemokrati och social förändring kommer att diskuteras. Ett internationellt forum för att utbyta erfarenheter och verktyg för så kallade municipalistiska rörelser, som utgår från det lokala för att bygga demokrati underifrån utifrån människors behov. Sociala rörelser är inbjudna från hela Europa och bland annat från Spanien, Frankrike, Italien, Chile och Grekland.

Information om Fearless Cities finns på hemsidan
www.fearlesscities.com

Vi bjuder in folk från närstående rörelser i Sverige för att lära oss mer om hur vi kan bygga makt i våra sammanhang och för att representera norra Europa. Arrangörerna av konferensen, det internationella teamet i Barcelona en Comú, uppmuntrar vårt deltagande speciellt då de norra delarna av Europa ännu inte är så aktivt närvarande i den växande municipalistiska rörelsen.

Vår tanke är att resa dit tillsammans från olika städer med flyg eller tåg. Om det finns möjligheter så kan vi samåka med minibussar. Man kan även åka dit på eget sätt och träffas på plats.

Detta är ingen fast anmälan för att åka. Vi vill få kontakt med fler som är intresserade av att åka och så samordnar vi alternativen att åka tillsammans.

INTRESSEANMÄLAN
Fyll i formuläret på länken här under om du är intresserad av att åka och för att få uppdateringar med info om alternativen för resa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxUzzQ2Bp1mRd3_rddd42vX6rGPHLV4MPtmreqblyZv8p4DA/viewform

……………………..……………………..……………………..………………

PRAKTISKT INFORMATION

* Konferensen äger rum 9-11 juni

* Kostnaden för konferensen är 20 euro, hela programmet samt lunch på lördag och söndag ingår.

* Kostnaden för resan tur och retur blir uppskattningsvis 1200-2500 kr, beroende på resslag, när man bokar och antal som åker.

* Arrangörerna har erbjudit sig att ordna gratis boende hemma hos Barcelonabor i största möjliga mån.

* Tider för avresa och hemresa beror på resslag, stad och preferens. Mer info om gemensamma tider kommer.

Här hittar du programmet:
www.fearlesscities.com/programme

Här anmäler du dig till konferensen:
www.fearlesscities.com/registration-workshops-and-roundtables

Facebook evenemang
www.facebook.com/events/293750187746228

Har du frågor så tveka inte att kontakta kontakt@demokratisering2017.se

……………………..……………………..……………………..………………

Initiativet till att resa tillsammans till Fearless Cities togs på konferensen “Demokratisering & Rörelse – En konferens om deltagande demokrati och lokal organisering” i Göteborg 5-7 maj. Läs mer på hemsidan www.demokratisering2017.se

På konferensen var aktiva i medborgarplattformen Barcelona en Comú medverkande som huvudgäster och de skickar med en extra uppmuntran till oss att komma till Barcelona!

Tipsa gärna fler som kan vara intresserade!