Mot en rättvisare ekonomi: Rapport från den 9:e internationella Degrowth-konferensen

Av Chaïm De Mulder

Den 29 augusti till den 2 september ägde den 9:e internationella Degrowth-konferensen rum i Zagreb, Kroatien. Konferensen, som syftar till att samla både akademiker och aktivister, bjöd på ett fullspäckat program förberett för och av deltagarna. Jag fick möjlighet att delta i konferensen och försöker här ge en sammanfattning av mina upplevelser och mina take-aways av det hela, baserat på de delar av konferensen jag lyckades delta i. 

För de som inte är bekanta med begreppet degrowth (eller nedväxt) kommer här en kort introduktion: Degrowth kritiserar den centrala roll som ekonomisk tillväxt har i politiken världen över och hävdar att oändlig tillväxt på en ändlig planet varken är möjlig eller önskvärd. Istället förespråkas en demokratiskt planerad nedskalning av onödig produktion och konsumtion i det globala nord, vilket skulle ge andrum för det globala syd att skapa sin egen väg till ett gott liv. Degrowth-rörelsen består av både forskare och aktivister som förespråkar olika politiska åtgärder och samhällsförändringar som syftar till att förverkliga denna vision. 

Som framgår av detta är degrowth ett mycket brett begrepp. På konferensen deltog jag i samtal med ämnen som sträckte sig från en teoretisk analys av Marx anteckningsböcker och deras relevans för degrowth, till en diskussion om hur energikooperativ kan stödja övergången till ett degrowth-samhälle, till en debatt om de geopolitiska effekter en degrowth-politik kan tänkas ha (för att bara nämna några exempel). Eftersom en detaljerad beskrivning av allt detta skulle leda till en alldeles för lång text, försöker jag dela upp mina viktigaste lärdomar i ett par kategorier. 

Varför degrowth? 

Även om det knappast är nödvändigt att argumentera för degrowth på en degrowth-konferens, kan det ändå vara bra att påminna oss själva om varför vi anser att degrowth är nödvändigt. I den inledande plenarföreläsningen presenterade Diana Ürge-Vorsatz, nyligen vald till vice ordförande i FN:s klimatpanel (IPCC), en kritisk analys av behovet av fortsatt ekonomisk tillväxt ur ett klimatvetenskapligt perspektiv. Prof. Ürge-Vorsatz avlivade olika myter om det realistiska i rent tekniska lösningar på klimatkrisen (vi har varken tillräckliga resurser eller utrymme för det), liksom en övertro på en så kallad cirkulär ekonomi (återvinnning kräver energi, varför inte ens en ”grön ekonomi” kan växa i det oändliga, vad än industrin påstår i sina försök till greenwashing). Hon gjorde iakttagelsen att ekonomisk tillväxt faktiskt inte har förbättrat välfärden i utvecklade ekonomier under de senaste decennierna. Istället har den gett oss sådant som planerat åldrande, fast fashion och marknadsstyrda värderingar och beroenden. Sammantaget kommer hon som klimatforskare, fram till samma slutsats som degrowth-forskarna: vi kan inte lösa klimatkrisen utan att ifrågasätta tillväxtparadigmet. 

Även ur ett moraliskt perspektiv är argumenten för en minskande ekonomi i det global nord starka. De materiella kraven för exempelvis en energiomställning i form av gigantisk utbyggnad av förnybar energi och elfordon åt alla, är enorma och leder nästan alltid till ökad extraktivism och miljöförstöring i det globala syd. Det faktum att detta knappast ifrågasätts i vanliga politiska debatter beror naturligtvis på djupt rotad kolonialism, där den så kallade kärnan (det globala nord) fortfarande är överlägsen ”periferin” (det globala syd). Roland Ngam, programchef för klimaträttvisa och socioekologisk omvandling vid Rosa Luxemburg Stiftung i södra Afrika, beskrev i sitt inledningsanförande hur den afrikanska kontinenten fortfarande inte är fri att utvecklas som den vill, på grund av fortsatt inblandning från sina kolonisatörer. Ett bra exempel på detta är hur den afrikanska francen förhindrar monetärt oberoende för många afrikanska länder (se här för en kort bakgrund) och Frankrikes inblandning i flera kupper de senaste åren (i denna artikel konstateras till och med att ”Frankrikes inflytande på den politiska utvecklingen i subregionen är så gott som givet, på grund av dess koloniala band till Västafrika”). 

Andra föreläsningar tog ett annat perspektiv på varför-frågan och utvärderade hur människor tänker kring nedväxtens värderingar. En analys av World Value Surveys och European Values Studies under de senaste decennierna visar att människor konsekvent sätter högt värde på familjeliv, på en enkel och mer naturnära livsstil och på mindre arbete. Backcasting-workshops i en rad olika miljöer (till exempel den här), som presenterades av Alexandra Köves, visar att människor, när de ges tid och utrymme för eftertanke, nästan aldrig hamnar i en kapitalistisk värld som sin utopiska vision. Med andra ord: vi behöver inte bara nedväxt, människor vill också ha det. 

Från lokala lösningar… 

Att människor vill ha nedväxt framgår också av den stora mängd lokala lösningar som redan finns och som representerades på konferensen. Energikooperativ och energigemenskaper, lokala myndigheters roll, digitala nedväxtalternativ och pengarnas roll var alla ämnen som illustrerade det breda spektrum av nedväxtorienterade aktiviteter som redan håller på att ta form.  

Ett exempel var Transformation Center for All, ett initiativ från Berlin som går ut på att använda den kommunägda flygplatsen Tempelhof som en plats för bland annat medborgarråd, utbildning i framtidens färdigheter och konst. Ett annat är det ökade antalet energikooperativ och energigemenskaper som inrättas över hela Europa och som erbjuder det perfekta sättet att demokratisera energiproduktionen, att främja en attityd av energitillräcklighet och att fokusera på att inkludera utsatta när man tillhandahåller energi och delar fördelarna med lokaliserad produktion. En annan är den municipalistiska rörelsen, som försöker (och i vissa fall lyckas) omskapa lokala demokratier till verkliga deltagardemokratier. I sessioner som jag inte hade möjlighet att delta i presenterades bland annat Hell’s Kitchen free store i New York, hur man kan renovera hus i stadsmiljö med hjälp av permakulturprinciper, samt den första gemensamma trädgården i Pula (Kroatien). För ännu fler exempel kan jag hänvisa till boken Degrowth & Strategy, som går djupare in på de strategier som tillämpas av olika nedväxt-projekt.  

Hur intressanta och inspirerande dessa exempel än är, kommer det att krävas en viss uppskalning om degrowth-projektet verkligen ska kunna förverkliga den social-ekologiska omvandlingen. Dirk Holemans, medordförande i Green European Foundation och direktör för den belgiska tankesmedjan Oikos, betonade behovet av en rörelse på flera nivåer, som omfattar städer, stater och internationella organ, och en företrädare för ICLEI (Local Governments for Sustainability) konstaterade att det finns en stor önskan från städerna att gå ifrån den nyliberala tillväxtmodellen, men att det finns vissa saker man helt enkelt inte kan besluta om som stad. 

… till en geopolitiska realitet 

Det är en sak att utveckla teorier eller strategier för att uppnå degrowth och dess värderingar i större skala (det finns ingen brist på detta), men det är en annan sak att omsätta dessa i praktiken. Med tanke på den långsamma men påtagliga politiska dragkraft som idéer om degrowth får i vissa delar av världen (se till exempel Beyond Growth Conference) blir det allt viktigare att ta hänsyn till (geo)politiska realiteter. Några slående exempel som kom upp under konferensen var kriget mot Ukraina och handelsavtalet mellan EU och handelsblocket Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay). 

Eftersom nedväxtrörelsen i grunden är en mycket fredsorienterad rörelse, blev reaktionerna från publiken ganska defensiva (pun intended) när Richard Wouters från det holländska gröna partiet talade för att EU skulle stödja Ukraina med vapen. Olha Boiko, som representerar Climate Action Network i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien och själv är ukrainare, sade dock att hon betraktat sig själv som pacifist, ända tills bomberna började falla, och hon och hennes familjs säkerhet blev beroende av Kievs luftförsvarssystem. På sätt och vis tyckte jag det var förvånande att en del personer i publiken uppenbarligen inte hade övervägt en sådan situation tidigare. Som Wouters sa, om man vill ha demokrati och ett bra liv för alla, måste man vara beredd att försvara det. Jag menar inte att jag vill främja krigsindustrin, NATO, eller för den delen hävda att jag har en lösning. Men vad detta belyser är att detta är en av de frågor som kommer att fortsätta dyka upp när man ”skalar upp” nedväxt till en global verklighet. 

Ett annat exempel på detta kom upp under debatten om berättelser om nedväxt ur ett globalt sydperspektiv. Bas Eickhout, parlamentsledamot för gruppen De gröna i EU-parlamentet, reflekterade över förhandlingarna om handelsavtalet mellan EU och Mercosur, där EU ville inkludera klausuler om miljö- och socialpolitik. De brasilianska förhandlarna reagerade och anklagade EU för att vara nykolonialt. Detta understryker naturligtvis det faktum att nedväxt betyder (och måste betyda) olika saker för olika regioner, i synnerhet det globala syd och det globala nord, vilket ökar utmaningen att skapa en sammanhängande, global berättelse om nedväxt. 

Sammanfattningsvis uttryckte en deltagare det mycket bra: för närvarande har inte nedväxtforskningen eller nedväxtrörelsen något svar på de stora geopolitiska frågorna (kriget i Ukraina, spänningarna mellan Kina och Taiwan, Rysslands engagemang i Afrika …). Det behövsom vårt projekt någonsin ska kunna bli livskraftigt i den globala verklighet som vi lever i. 

Nedväxtrörelsen 

Arpita Bisht, från Erasmus University Rotterdam, som forskar om sociala motståndsrörelser i Indien, ställde en direkt fråga under en paneldebatt: ”Var finns de sociala rörelserna i Europa? Jag ser dem inte!”. För många av oss som är aktiva i dessa sociala motståndsrörelser kommer det inte som en överraskning att vi inte längre befinner oss i de stora fackföreningarnas och de enorma protestmarschernas glansdagar. Men det går inte att förneka att det är vad vi återigen kommer att behöva. 

När det gäller ”nedväxtrörelsen” (hur man än väljer att exakt definiera den) togs ett viktigt steg framåt vid ”Degrowth Assembly” dagen före konferensen. Du kan läsa mer om bakgrunden till det i det här blogginlägget, men för mig var nog det viktigaste att en struktur inrättades, och att en process inleddes för att forma ”cirklar” med olika ansvarsområden, baserat på sociokratiska principer. Även om jag inte har varit en del av rörelsen särskilt länge känner jag att det har funnits en stor brist på kommunikation och verktyg på internationell nivå. Det verkar som om denna lucka snart kommer att fyllas. 

Avslutningsvis skulle jag vilja återkomma till Alexandra Köves huvudföreläsning, den sista på konferensen, med titeln ”Utopins roll i en övergång till nedväxt”. Jag tror att många människor som tror på och kämpar för en bättre värld har kallats ”utopiska” på ett förminskande sätt, och därför uppskattade jag verkligen Alexandras* vädjan om att ta tillbaka ordet, med utgångspunkt i Cambridge Dictionarys definition av det: ett perfekt samhälle där människor samarbetar bra med varandra och är lyckliga. Om detta inte är något som är värt att kämpa för, så vet jag inte vad som skulle vara det. 

*Alexandra är också värd för podcasten Economics for Rebels. Rekommenderas varmt! 

Dan Chodorkoff, aktivist, författare och kulturantropolog. En av grundarna av Institute for Social Ecology.

Socialekologi och lokal omställning

Dan Chodorkoff var med och startade Institute for Social Ecology i USA för 40 år sen. Nu kommer han till Café Planet på onsdag 24 september, kl.18.00 – 21.00, på Ekocentrum i Göteborg.

Hur kan vi undvika miljökatastrof, skapa starkare lokalsamhällen och bygga en bättre värld?

Dessa frågor kommer Dan att prata om både från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, samt med utgångspunkt i ett flertal exempel från 40 års arbete med olika folkrörelser för ekologisk omställning. Han kommer visa bilder från projekt som han varit delaktig i och målet är att få till en diskussion om hur socialekologiska idéer kan tillämpas i praktiskt arbete för samhällsförändring.

Dan är kulturantropolog, aktivist och författare. Han har skrivit romanen Loisaida som utspelar sig på Lower East Side i New York, där gräsrotsaktivister startade stadsodlingar och installerade solpaneler och vindkraftverk på hustaken redan på 1970-talet. Dan har skrivit Lousiada: A Novel, och är just nu i september aktuell med essäsamlingen The Anthropology of Utopia: Essays on Social Ecology and Community Development.

Café Planet äger rum på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Här hittar du en karta.

Anmäl dig till eventet på Facebook, och bjud in vänner och bekanta!

Föredraget hålls på engelska. Arrangörer är Studiefrämjandet, Ekocentrum  och nätverket Demokratisk Omställning.

In english:

Social Ecology and Community Development

Cultural Anthropologist Dan Chodorkoff co-founded the Institute for Social Ecology 40 years ago. Now he is visiting Café Planet in Gothenburg.

How can we avoid ecological disaster, strengthen our communities, and organize for a better world?

These questions will be addressed from both a theoretical and practical perspective drawing on examples from Dr. Chodorkoff’s 40 years of experience working with movements for ecological reconstruction and community development.

He will illustrate the talk with slides from projects in which he has been involved, and engage the audience in a discussion of how these ideas might be applied in their own community.  Dan Chodorkoff is the author of Loisaida: a Novel, and The Anthropology of Utopia: Essays on Social Ecology and Community Development.

Please feel free to register to the Facebook event and share it with your friends.

Café Planet is held in Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Gothenburg. Here you can find a map .

The talk will be in english. The event is organized by Studiefrämjandet and Ekocentrum, together with the network Demokratisk Omställning.

Följ med till Ecological Challenges i Oslo! Foto: Young Shanahan

Nu är vi snart på väg! Följer du med?

25-27 september är det dags för den internationella konferensen Ecological Challenges i Oslo. Vi är redan en grupp på drygt tio personer från Sverige som kommer att åka till Oslo för att delta. 

Vill du följa med? Då ska du delta i den resande kurs som vi arrangerar för att utväxla tankar och erfarenheter både inför konferensen, såväl som efter. Det går att anmäla sig till kursen fram till 20 september, men anmäl dig gärna redan idag.

Kursen arrangeras i samarbete med Färnebo folkhögskola, som jobbat med resande kurser sedan 1970-talet.

Konferensen är en unik möjlighet att få ta del av intressanta perspektiv och delta i angelägna diskussioner kring frågor som:

  • Vilken roll har deltagande demokrati i kampen för att hantera miljöproblemen?
  • Vilka problem skapar urbaniseringen och hur kan vi göra våra städer gröna?
  • Hur kan arbetarrörelsen och miljörörelsen samverka för att driva fram en omställning?
  • Vilka möjligheter och fallgropar kommer med det förnyade intresset för ”degrowth”, ”välfärd utan tillväxt” och gemensam resursförvaltning?
  • Hur kan vi utveckla en bred, radikal ekologisk folkrörelse?

Konferensen i Oslo pågår 25-27 september. Konferensen inleds med en social aktivitet på kvällen torsdag 25 september. Fredag 26 september och lördag 27 september är det konferensprogram från morgonen till kvällen båda dagarna. Lämplig dag att resa till Oslo är alltså torsdag 25 september, och tillbaka söndag 28 september.

För de som deltar i den resande kursen finns en plattform för samtal och gemensamt lärande på webben. Vi använder First Class folkbildningsnätet. Anmäler du dig till kursen så bekräftar du ditt deltagande i kursen och konferensen genom att logga in på First Class och säga hej till de övriga kursdeltagarna.

Om du reser till konferensen som kursdeltagare så får du deltagaravgiften (500 NOK) för konferensen betald av nätverket Demokratisk Omställning. Resa och boende måste du dock fortfarande bekosta själv, även om vi gärna hjälper dig med att hitta ett billigt boende i Oslo.

Konferensens program hittar du här: http://new-compass.net/2014conference/program

Läs om huvudtalarna här: http://new-compass.net/2014conference/presenters

Läs mer om den resande kursen här: http://demokratisk-omstallning.org/2014/07/20/resande-kurs-till-ecological-challenges-i-oslo/

Varmt välkommen att delta på både konferens och kurs!

Hälsningar, Jonathan Korsar och Svante Malmström

 

Nätverket Demokratisk Omställning

www.demokratisk-omstallning.org

www.facebook.com/demokratiskomstallning

www.twitter.com/Dem_Omstallning

 

Foto: Young Shanahan, CC-licens/Flickr

Bra perspektiv på omställningsutmaningen

Great Transition Initiative (GTI) är ett nätverk av forskare och aktivister som ”utforskar begrepp, strategier och visioner för en övergång till en framtid med berikade liv, mänsklig solidaritet, och en resilient biosfär”. Deras mål är att samla ett brett nätverk av tänkare och ”doers”, som jobbar med att utveckla politik och folkrörelser för en global systemförändring. GTI studerar frågor på global, regional och lokal nivå. Målet är att ge röst åt olika bidragsgivare som motiveras av både etiska och pragmatiska perspektiv på hur vi kan förändra vårt sätt att tänka, lära, agera och att vara. GTIs webbsida publicerar regelbundet läsvärda artiklar som ger perspektiv på de sociala, ekonomiska, politiska och vetenskapliga dimensionerna i utmaningen att skapa ett ekologiskt samhälle. I essän Great Transition – The Promise and Lure of the Times Ahead beskriver Paul Raskin grunddragen i den samhällsanalys som GTI strävar efter att kontinuerligt utveckla. Enligt Raskin står vi inför en möjlig övergång till en ”planetär civilisation”. Det finns kraftfulla drivkrafter som för utvecklingen mot detta. Samtidigt finns det andra krafter som låser utvecklingen samt tänkbara utvecklingsförlopp som riskerar att omöjliggöra en utveckling med global välfärd för alla. GTI presenterar intressanta och välgenomarbetade scenarier som i ljuset av dagens globala trender framstår som tänkbara. I en essä från 2013, Game on – The Basis of Hope in a Time of Despair, diskuterar Paul Raskin på mycket välformulerat sätt risken för att måla fan på väggen, och varför samhällsengagerade människor måste sträva efter att basera sitt engagemang på hopp. Under rubriken ”The Macroscope” presenterar GTIs redaktion trender som pekar i olika riktningar. På deras webbsida går det också att ladda ned en rad andra intressanta publikationer, som t.ex. en serie med läsvärda papers från 2006.

Konferensen Ecological Challenges i Oslo tar fokus på hur vi kan bygga ekologiska städer. Foto: Bernt Rostad

Resande kurs till ”Ecological Challenges” i Oslo

Ecological Challenges är en internationell konferens 25-27 september 2014 i Oslo, Norge.

Nätverket Demokratisk Omställning i samarbete med Färnebo folkhögskola ordnar en resande, nätbaserad kurs för alla som reser till konferensen från Sverige. 

Några av de centrala frågorna för konferensen är:

  • Vilken roll har demokrati och deltagande i kampen för att hantera miljöproblemen?
  • Vilka problem skapar urbaniseringen och hur kan vi göra våra städer gröna?
  • Hur kan arbetarrörelsen och miljörörelsen samverka för att driva fram en omställning?
  • Hur kan Vilka möjligheter och fallgropar kommer med det förnyade intresset för ”degrowth”, ”välfärd utan tillväxt” och gemensam resursförvaltning?
  • Hur kan vi utveckla en bred, radikal ekologisk rörelse?

Läs mer om om konferensprogram mm här.

Vårt mål med en resande kurs är att underlätta deltagande i konferensen, samt skapa förutsättningar för gemensamt lärande och delade reflektioner före, under, samt efter konferensen.

Upplägg 

Före: Nu under veckorna inför konferensen börjar vi bekanta oss med varandra med hjälp av First Class Folkbildningsnätet. Vi presenterar oss för varandra och tillsammans reflekterar vi över vad som gjort oss intresserade av den här konferensen. 

Under: I samband med konferensen i Olso kommer vi givetvis att ses. Några av oss kommer också att arbeta med att dokumentera olika presentationer, diskussioner och paneler. Vi siktar på att publicera en del av detta som lärresurser på Folkbildningsnätet.

Efter: Efter konferensen använder vi oss återigen av First Class Folkbildningsnätet för att dela och utveckla våra gemensamma reflektioner utifrån det som tagits upp konferensen.

Vill du delta?

Anmäl dig genom att gå till anmälningssidan och registrera dig.

När vi tagit emot din anmälan får du uppgifter för använding av kursens digitala plattform mm skickat till dig per mejl. Obs! Det är viktigt du loggar in på First Class med utskickat användarnamn och lösenord för att bekräfta din plats.

Resa och boende

Vi erbjuder inte en gemensam resa med tåg, buss eller dylikt till konferensen. Resa bör du med andra bok själv. Som kursarrangörer kan vi dock hjälpa dig att hitta ett billigare boende och eventuellt kan vi ordna kostnadsfritt enklare boende för några personer.

Kostnader

Att delta i denna kurs är kostnadsfritt. Väljer du att delta i kursen så får du även deltagaravgiften för konferensen betalad av nätverket Demokratisk Omställning. Deltagaravgiften skulle annars vara 500 norska kronor. Kostnader för resan, samt boende måste du dock stå för själv.

Sista datum för anmälan

Anmälan kommer att stå öppen fram till 20 september. De som anmäler sig tidigare kommer dock att kunna starta tidigare med det första kursmomentet, där vi bekantar oss med varandra inför konferensen.

Frågor?

Svante Malmström och Jonathan Korsár är kursledare. Kontakta dem genom att mejla till: info@demokratisk-omstallning.org

Så här skriver arrangörerna om konferensen:

”Vissa hävdar att demokrati är ett hinder för att lösa klimatkrisen. Följaktligen skulle, enligt samma logik, auktoritära åtgärder vara nödvändiga för att skapa en grönare framtid. På konferensen kommer vi att undersöka den motsatta idén om deltagardemokrati som ett sätt att handskas med utmaningarna. På vilka sätt spelar skalan roll? Utmaningar möter oss på alla skalor, från det lokala till det globala – hur påverkar aktuell skala valet av strategier i förändringsarbetet?

Konferensen Ecological Challenges syftar till att erbjuda en mötesplats för olika delar av den ekologiska rörelsen och forskare som jobbar med rörelserelevanta frågor. Målet är att föra samman dessa för att diskutera framtiden för våra städer, miljöetik samt miljöfrågornas sociala dimension. Konferens är en sällsynt händelse då den för samman både akademiker som arbetar med dessa teman och aktivister från den ekologiska rörelsen. Konferensens syfte är att utveckla våra gemensamma mål för ett ekologiskt samhälle och vägar framåt för den ekologiska politiken.

Ecological Challenges arrangeras av New Compass och Institutionen för sociologi och kulturgeografi vid universitetet i OsloVi organiserar evenemanget utifrån förståelsen att aktivister från ekologirörelser kan dra nytta av teoretisk reflektion över sina positioner och sin praktik. På samma sätt kan akademiker dra nytta av att diskutera sin forskning med rörelseaktiva.”

Foto: Bernt Rostad, CC-licens/Flickr