Dan Chodorkoff, aktivist, författare och kulturantropolog. En av grundarna av Institute for Social Ecology.

Socialekologi och lokal omställning

Dan Chodorkoff var med och startade Institute for Social Ecology i USA för 40 år sen. Nu kommer han till Café Planet på onsdag 24 september, kl.18.00 – 21.00, på Ekocentrum i Göteborg.

Hur kan vi undvika miljökatastrof, skapa starkare lokalsamhällen och bygga en bättre värld?

Dessa frågor kommer Dan att prata om både från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, samt med utgångspunkt i ett flertal exempel från 40 års arbete med olika folkrörelser för ekologisk omställning. Han kommer visa bilder från projekt som han varit delaktig i och målet är att få till en diskussion om hur socialekologiska idéer kan tillämpas i praktiskt arbete för samhällsförändring.

Dan är kulturantropolog, aktivist och författare. Han har skrivit romanen Loisaida som utspelar sig på Lower East Side i New York, där gräsrotsaktivister startade stadsodlingar och installerade solpaneler och vindkraftverk på hustaken redan på 1970-talet. Dan har skrivit Lousiada: A Novel, och är just nu i september aktuell med essäsamlingen The Anthropology of Utopia: Essays on Social Ecology and Community Development.

Café Planet äger rum på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg. Här hittar du en karta.

Anmäl dig till eventet på Facebook, och bjud in vänner och bekanta!

Föredraget hålls på engelska. Arrangörer är Studiefrämjandet, Ekocentrum  och nätverket Demokratisk Omställning.

In english:

Social Ecology and Community Development

Cultural Anthropologist Dan Chodorkoff co-founded the Institute for Social Ecology 40 years ago. Now he is visiting Café Planet in Gothenburg.

How can we avoid ecological disaster, strengthen our communities, and organize for a better world?

These questions will be addressed from both a theoretical and practical perspective drawing on examples from Dr. Chodorkoff’s 40 years of experience working with movements for ecological reconstruction and community development.

He will illustrate the talk with slides from projects in which he has been involved, and engage the audience in a discussion of how these ideas might be applied in their own community.  Dan Chodorkoff is the author of Loisaida: a Novel, and The Anthropology of Utopia: Essays on Social Ecology and Community Development.

Please feel free to register to the Facebook event and share it with your friends.

Café Planet is held in Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Gothenburg. Here you can find a map .

The talk will be in english. The event is organized by Studiefrämjandet and Ekocentrum, together with the network Demokratisk Omställning.

Bra perspektiv på omställningsutmaningen

Great Transition Initiative (GTI) är ett nätverk av forskare och aktivister som ”utforskar begrepp, strategier och visioner för en övergång till en framtid med berikade liv, mänsklig solidaritet, och en resilient biosfär”. Deras mål är att samla ett brett nätverk av tänkare och ”doers”, som jobbar med att utveckla politik och folkrörelser för en global systemförändring. GTI studerar frågor på global, regional och lokal nivå. Målet är att ge röst åt olika bidragsgivare som motiveras av både etiska och pragmatiska perspektiv på hur vi kan förändra vårt sätt att tänka, lära, agera och att vara. GTIs webbsida publicerar regelbundet läsvärda artiklar som ger perspektiv på de sociala, ekonomiska, politiska och vetenskapliga dimensionerna i utmaningen att skapa ett ekologiskt samhälle. I essän Great Transition – The Promise and Lure of the Times Ahead beskriver Paul Raskin grunddragen i den samhällsanalys som GTI strävar efter att kontinuerligt utveckla. Enligt Raskin står vi inför en möjlig övergång till en ”planetär civilisation”. Det finns kraftfulla drivkrafter som för utvecklingen mot detta. Samtidigt finns det andra krafter som låser utvecklingen samt tänkbara utvecklingsförlopp som riskerar att omöjliggöra en utveckling med global välfärd för alla. GTI presenterar intressanta och välgenomarbetade scenarier som i ljuset av dagens globala trender framstår som tänkbara. I en essä från 2013, Game on – The Basis of Hope in a Time of Despair, diskuterar Paul Raskin på mycket välformulerat sätt risken för att måla fan på väggen, och varför samhällsengagerade människor måste sträva efter att basera sitt engagemang på hopp. Under rubriken ”The Macroscope” presenterar GTIs redaktion trender som pekar i olika riktningar. På deras webbsida går det också att ladda ned en rad andra intressanta publikationer, som t.ex. en serie med läsvärda papers från 2006.