Text: Jonathan Korsár

Idag firar vi Internationella kvinnodagen, bland annat genom att uppmärksamma feminismens centrala plats i den internationella municipalistiska rörelsen som växt fram under det senaste årtiondet. Vi uppmärksammar också kopplingen mellan feminism, municipalism och antimilitarism.

I lokalpolitiken är kvinnor i likhet med utrikesfödda och unga underrepresenterade. I våra kommuner är också sådant som traditionellt har förknippats med kvinnligt arbete såsom omsorg i hög grad underbetalt och underfinansierat. Det finns en allmän medvetenhet om detta, men ändå sker ansträngningarna att förändra detta alldeles för långsamt.

De nya municipalistiska rörelserna i Europa talar om behovet av att ”feminisera politiken”. Detta handlar om att få till en starkare representation av kvinnor samt att genomföra feministisk politik i samhället, bland annat genom att förändra hur olika sorters arbete värderas och avlönas. Men minst lika viktigt betonar Laura Roth, från Barcelona en Comú, så handlar det om att förändra hur vi överhuvudtaget gör politik, den politiska kulturen, våra relationer till varandra och vårt sätt att arbeta för samhällsförändring.

Tillsammans med Irene Zugasti Hervás och Alejandra de Diego Baciero har Laura Roth sammanställt verktygslådan och rapporten Feminize politics now! som beskriver hur de nya municipalistiska rörelsernas feminism fungerar i praktiken.

I denna presentation från 18 november 2019 beskriver Laura Roth hur den municipalistiska feminismen fungerar:

Laura Roth beskriver vad som ligger bakom rörelsens slogan om ”feminisera politiken”.

Hilary Wainwright är en annan aktivist som starkt identifierar sig med den nya municipalistiska rörelsen. Hon har varit en mycket produktiv författare under flera årtionden och argumenterar för en ny lokalt förankrad vänster, med starkt fokus på deltagardemokrati. Detta gör hon bland annat i boken A New Politics from the Left.

I artikeln ”Municipalism and feminism then and now” blir hon intervjuad av Jo Littler. Hon delar här med sig av reflektioner kring municipalismen i Storbrittanien. I artikeln reflekterar hon också kring kopplingarna mellan feminism, municipalism och antimilitarism genom att reflektera kring erfarenheterna från rörelsen för att ställa om militärindustrin Lucas Aerospace till civil produktion.

Idag när både nationalismen och militarismen försöker etablera sig som det nya ”normala” är det centralt att skapa en både internationalistisk och intersektionell rörelse som klarar av att mobilisera brett för ett annat sätt att tänka kring och investera i framtiden. Upprustningen som politikerna enats kring tar resurser från det gemensamma som istället borde investeras i att skapa städer för alla, boende för alla, hållbara transporter, en hållbar energiförsörjning i Sverige, Europa och hela världen och ett nytt sätt att producera välfärd åt alla.

De erfarenheter från kampen om Lucasindustrierna som Hillary Wainwright talar om påminner oss om de kopplingar som finns mellan att jobba för fördjupad demokrati och för omställning av militärindustrin som redan Alva Myrdal talade om.

Ladda ner artikeln ”Municipalism and feminism then and now” här!*

* Artikeln är gratis att ladda ned, men måste ändå beställas för att nedladdning ska fungera.

Obs! Feministisk municipalism och antimilitarism är teman som kommer tas upp i distanskursen Orädda städer som går av stapeln 12 april – 14 juni. Vill du lära dig mer om och diskutera dessa frågor är du varmt välkommen att ansöka till kursen idag!

En reaktion på “Feminism och municipalism

Kommentarer är stängda.