”Luften fick lite mer syre”

I slutet av oktober höll TRISE – Transnational Institute of Social Ecology sin femte konferens i Aten i Grekland. Programmet sträckte sig över tre dagar och utforskade teorier och praktiker för att bygga en “culture of resistance” och åstadkomma radikal samhällsförändring. Zapatisterna kamp i Mexico, Kurdernas i norra Syrien, och municipalistiska rörelsers erfarenheter runtom i europa utgjorde några av utgångspunkterna för diskussionerna.

En som reste ner från Sverige för att delta var Anders Kyrkander. Anders bor i Falköping och jobbar som samhällsbyggnadschef i Mullsjö kommun. Vi ställde ett par frågor till Anders om hans upplevelse av konferensen.

Vad var det som väckte ditt intresse för konferensen? Vad kände du till om socialekologi innan du åkte?

– Jag stötte på den på Facebook och kände hur luften fick lite mer syre. Det är ibland ensamt att bära på synen på människan som fri och ansvarstagande, okränkbar i sig själv och kreativ tillsammans. Det känns ibland lite hopplöst som frihetlig chef i hierarkiska organisationer, och så dyker det upp en en konferens med deltagare från åtminstone fyra kontinenter, med ett program som handlar om individ, grupp, organisation och samhälle, som vill vara aktivistisk, medskapande, akademisk, radikal och ansvarstagande, allt på en gång. Tjena. Jag hade aldrig läst Bookchin, men han har stirrat på mig från bokhyllan i många år, och ”socialekologi” framstod för mig som ett töntigt försök att ersätta det befläckade ”anarkism”. Men va fan. Jag tog kontakt med Demokratisk Omställning och möttes av öppna armar. Utan det bemötandet hade jag nog stannat hemma trots allt. Det är viktigt att ta hand om sina kamrater. 

Hur upplevde du konferensen? Vilka programpunkter vill du lyfta fram som speciellt intressanta?

– En sak som slog mig var bristen på dogmatism. Nyfikenhet och vilja att förbättra världen, så var du med i gänget. Lite orolig var jag att det skulle vara en samling självupptagna vänsterintellektuella gubbar från Vermont och nån desillusionerad kängpunkare från Jönköping, men den oron kom på skam. Unga och gamla, män och kvinnor, akademiker och arbetare möttes med öppna sinnen. Som alltid är det i samtalen i pausen magin sker, som vyerna vidgas. Men föreläsningarna kring municipalism är det som är mest applicerbara i min verklighet. Särskilt inspirerande och befriande var nog ändå Abolition network.

Vad drar du för slutsatser för egen del efter konferensen? Vilka lärdomar och insikter tar du med dig?

– Jag ser tydligare hur anarkismens förståelse av hur människor fungerar i grupp idag är i princip etablerad inom ledarskapsfilosofin. Det är praktiken som saknas, och det personliga modet hos ledarna. Jag ser hur oerhört realistisk jag är i min utopi.#

LÄS MER: Vill du lära dig mer om TRISE och årets konferens? TRISE är ett internationellt nätverk av intellektuella aktivister och syftar till att stödja samt utveckla socialekologisk teori och praktik. På institutets hemsida finns en rapport från årets konferens. Video- och ljudinspelningar från olika programpunkter finns på TRISEs YouTube-kanal. Demokratisk Omställning har deltagit i uppbyggandet av TRISE sedan starten 2013 och deltog även i årets konferens.

Vi åker till Aten!

Vår internationella samarbetspartner TRISE – Transnational Institute of Social Ecology håller sin femte konferens i Aten i oktober i år. Medlemmar i Demokratisk Omställning åker ner med tåg för att delta!

Programmet utlovar tre intensiva dagar med paneler och diskussioner om behovet av nya former av motstånd och politisk handling. Tre exempel på praktiker utforskas särskilt: Zapatisternas kamp i Chiapas, Kurdernas kamp i Rojava, och den mångfald av municipalistiska rörelser som vuxit fram runt om i världen senaste åren. Anmäl dig och läs mer om konferensen och programmet på konferensens webbsida här!

Vi är ett par stycken som planerar att resa ner med tåg (och troligen färja från Italien). Vi tänker utgå från Göteborg. Om du är intresserad av att hänga på så skriv till jakob.zethelius@gmail.com

Demokratisering & Rörelse 2018 i Göteborg 27-30 april!

Vi gör det igen i Göteborg 27-30 april 2018! Har du inte redan sett inbjudan och skrivit upp datumet, så är det dags nu. Bjud in dina kontakter och sprid inbjudan!

Det är med glädje vi bjuder in till Demokratisering & Rörelse 2018 i Göteborg 27-30 april!

Runt om i världen ser vi nya rörelser med ett utforskande och samtidigt radikalt förhållningssätt till politik och demokrati ta form. De växer fram i sprickorna som uppstår när den nuvarande makten monterar ner välfärden, tränger undan människor och bryter samhällen itu. Genom lokal organisering och deltagande demokrati har sociala rörelser blivit starkare i arbetet för en progressiv samhällsutveckling.

Vi skapar en mötesplats för att inspireras och lära, knyta kontakter och utbyta erfarenheter från olika rörelser internationellt och i Sverige. Denna helg utvecklar vi våra verktyg, strategier och alternativ. När vi samlas från olika rörelser stärker vi våra kopplingar för att backa varandras kamper. Genom konferensen vill vi bidra till fortsatt handling för att förändra hur politiken fungerar i Göteborg och andra städer.

En hemsida för konferensen 2018 i Göteborg kommer senare. Tills dess kan du följa uppdateringar genom facebook-eventet

Har du frågor eller vill bidra på något sätt, mejla oss gärna: kontakt@demokratisering2018.se

Konferensen Ecological Challenges i Oslo tar fokus på hur vi kan bygga ekologiska städer. Foto: Bernt Rostad

Resande kurs till ”Ecological Challenges” i Oslo

Ecological Challenges är en internationell konferens 25-27 september 2014 i Oslo, Norge.

Nätverket Demokratisk Omställning i samarbete med Färnebo folkhögskola ordnar en resande, nätbaserad kurs för alla som reser till konferensen från Sverige. 

Några av de centrala frågorna för konferensen är:

  • Vilken roll har demokrati och deltagande i kampen för att hantera miljöproblemen?
  • Vilka problem skapar urbaniseringen och hur kan vi göra våra städer gröna?
  • Hur kan arbetarrörelsen och miljörörelsen samverka för att driva fram en omställning?
  • Hur kan Vilka möjligheter och fallgropar kommer med det förnyade intresset för ”degrowth”, ”välfärd utan tillväxt” och gemensam resursförvaltning?
  • Hur kan vi utveckla en bred, radikal ekologisk rörelse?

Läs mer om om konferensprogram mm här.

Vårt mål med en resande kurs är att underlätta deltagande i konferensen, samt skapa förutsättningar för gemensamt lärande och delade reflektioner före, under, samt efter konferensen.

Upplägg 

Före: Nu under veckorna inför konferensen börjar vi bekanta oss med varandra med hjälp av First Class Folkbildningsnätet. Vi presenterar oss för varandra och tillsammans reflekterar vi över vad som gjort oss intresserade av den här konferensen. 

Under: I samband med konferensen i Olso kommer vi givetvis att ses. Några av oss kommer också att arbeta med att dokumentera olika presentationer, diskussioner och paneler. Vi siktar på att publicera en del av detta som lärresurser på Folkbildningsnätet.

Efter: Efter konferensen använder vi oss återigen av First Class Folkbildningsnätet för att dela och utveckla våra gemensamma reflektioner utifrån det som tagits upp konferensen.

Vill du delta?

Anmäl dig genom att gå till anmälningssidan och registrera dig.

När vi tagit emot din anmälan får du uppgifter för använding av kursens digitala plattform mm skickat till dig per mejl. Obs! Det är viktigt du loggar in på First Class med utskickat användarnamn och lösenord för att bekräfta din plats.

Resa och boende

Vi erbjuder inte en gemensam resa med tåg, buss eller dylikt till konferensen. Resa bör du med andra bok själv. Som kursarrangörer kan vi dock hjälpa dig att hitta ett billigare boende och eventuellt kan vi ordna kostnadsfritt enklare boende för några personer.

Kostnader

Att delta i denna kurs är kostnadsfritt. Väljer du att delta i kursen så får du även deltagaravgiften för konferensen betalad av nätverket Demokratisk Omställning. Deltagaravgiften skulle annars vara 500 norska kronor. Kostnader för resan, samt boende måste du dock stå för själv.

Sista datum för anmälan

Anmälan kommer att stå öppen fram till 20 september. De som anmäler sig tidigare kommer dock att kunna starta tidigare med det första kursmomentet, där vi bekantar oss med varandra inför konferensen.

Frågor?

Svante Malmström och Jonathan Korsár är kursledare. Kontakta dem genom att mejla till: info@demokratisk-omstallning.org

Så här skriver arrangörerna om konferensen:

”Vissa hävdar att demokrati är ett hinder för att lösa klimatkrisen. Följaktligen skulle, enligt samma logik, auktoritära åtgärder vara nödvändiga för att skapa en grönare framtid. På konferensen kommer vi att undersöka den motsatta idén om deltagardemokrati som ett sätt att handskas med utmaningarna. På vilka sätt spelar skalan roll? Utmaningar möter oss på alla skalor, från det lokala till det globala – hur påverkar aktuell skala valet av strategier i förändringsarbetet?

Konferensen Ecological Challenges syftar till att erbjuda en mötesplats för olika delar av den ekologiska rörelsen och forskare som jobbar med rörelserelevanta frågor. Målet är att föra samman dessa för att diskutera framtiden för våra städer, miljöetik samt miljöfrågornas sociala dimension. Konferens är en sällsynt händelse då den för samman både akademiker som arbetar med dessa teman och aktivister från den ekologiska rörelsen. Konferensens syfte är att utveckla våra gemensamma mål för ett ekologiskt samhälle och vägar framåt för den ekologiska politiken.

Ecological Challenges arrangeras av New Compass och Institutionen för sociologi och kulturgeografi vid universitetet i OsloVi organiserar evenemanget utifrån förståelsen att aktivister från ekologirörelser kan dra nytta av teoretisk reflektion över sina positioner och sin praktik. På samma sätt kan akademiker dra nytta av att diskutera sin forskning med rörelseaktiva.”

Foto: Bernt Rostad, CC-licens/Flickr