• Hur kan en fördjupad och deltagande demokrati hjälpa oss att ställa om samhället mot ökad jämlikhet, välfärd och ekologisk hållbarhet?
  • Vilken roll kan kommuner och kooperativ spela i en sådan process?
  • På vilket sätt kan folkrörelser utmana dagens politiska och ekonomiska dagordning?

Vi bjuder in till ett seminarium på temat ”Demokratisk omställning – ett sätt att tackla dagens kriser”.

Seminariet hålls i Göteborg, lördag 3 oktober.

Plats: Kulturverkstan, Lagerhuset, Heurlins plats 1, vån 1

(Ett ljusgult hus nära kanalen. Hållplats Järntorget.)

I samband med seminariet startar också en studiecirkel på temat “Demokratisk omställning i praktiken” (klicka på länken för mer information).

Anmäl ditt intresse för seminariet nedan så underlättar du vår planering av fika och lunch. Du får också en påminnelse om seminariet per mejl.

Program

10:00 – 10:30 Registrering, te och kaffe

10:30 – 11:15 En deltagande demokrati för att möta ekologiska, ekonomiska och sociala kriser

Presentation och diskussion med Svante Malmström, aktiv i Demokratisk Omställning samt i finska Kommunalistien Liitto och OulUtopia.

Miljöproblem såväl som ekonomisk ojämlikhet och sociala problem hämtar sin näring ur en sned maktfördelning i samhället. Dagens kriser är således i grund och botten en kris för vår form av demokrati. Hur vore det om vi fick med oss människor i en process att omvandla demokratin underifrån? Vad menar vi med begrepp som ”deltagande demokrati” och ”direkt demokrati”?

11:15 – 11:30 Paus

11:30 – 13:00 Lokal organisering för invånarnas rätt till staden

Presentation och diskussion med Daniel Carlenfors och Mattias Axelsson, aktiva i Alla ska kunna bo kvarPennypodden och Hyresgästföreningen, samt Malin Widehammar, aktiv i Staden vi vill ha och Demokratisk Omställning.

Många städer fokuserar på att sätta sig på kartan, strävar efter tillväxt och anpassar sig till företagsintressen, höginkomsttagare och stora evenemang. Hur kan vi, genom lokal organisering, göra motstånd mot hyreshöjningar och gentrifiering och samtidigt skapa alternativa vägar för social rättvisa i städer? Kan det folkliga inflytandet öka så att vi istället får en utveckling styrd av invånarnas behov och visioner?

13:00 – 14:30 Lunch

14:30 – 16:00 Demokratisk ekonomi och kooperativ som alternativ

Presentation och diskussion med Jonathan Korsar, folkhögskolelärare på Färnebo folkhögskola och aktiv i Demokratisk Omställning.

När den tekniska utvecklingen för med sig ett minskande behov av arbete ser vi idag arbetslöshet och ekonomiska kriser, men behöver det vara så? Finns det nya kooperativa och demokratiska modeller att organisera ekonomin på som gör det möjligt att kombinera ”smalare ekonomi”, allmän välfärd och offensiv klimatpolitik? Tillväxt inom vissa sektorer och samtidigt en radikal nedskalning utav den totala omsättningen material och energi i samhället?

16:00 – 16:20 Fika

16:20 – 18:00 Sociala rörelsers intåg i den lokala politiken i Spanien

Presentation och diskussion via Skype med Kate Shea Baird i Barcelona. Hon har skrivit artiklar om Barcelona en Comú för bland annat openDemocracy och ROAR Magazine.

I lokalvalen i Spanien i våras hade nybildade partier med starka band till sociala rörelser stora framgångar i flera städer. Kate Shea Baird, Barcelona, ger oss en bild inifrån. Hur kommer det sig att folkrörelser gick samman och ställde upp i lokalvalen? Vilka rörelser står bakom dessa initiativ? På vilket sätt vill de demokratisera samhället?

Anmäl dig till seminariet här:

[ninja_forms id=8]