Även i en dyster politisk tid som vår, dominerad av Trumps och Johnsons revanchistpolitik, återstår verkliga möjligheter att främja radikala ekonomiska strategier som kan flytta oss bortom våra nuvarande klimat- och ojämlikhetskriser. En praktisk och livskraftig ny ekonomi är redan på väg, en ekonomi som är utformad för att möta alla väsentliga behov samtidigt som den fungerar inom planetära gränser.

Från senaste numret av tidningen Stir – the Magazine for the New Economy, vårnumret 2020.

Läs hela artikeln ”Beyond Municipal Protectionism” här!