Människor dör och ekonomin krisar i stor skala. Det är oerhört tuffa tider för många, både i Sverige och runtom i världen. Samtidigt har det skapats en bred konsensus om att samhället måste ta mycket mer ansvar för utvecklingen. Det offentliga satsar enorma belopp på att rädda ekonomin. Många av dessa åtgärder har utan tvivel hjälpt både företag och arbetare att hantera krisen, men hur går vi vidare nu?

Här är några läsvärda inlägg:

6 maj 2020 DEBATT: Direkta och villkorslösa stöd ska inte gå till fossiltunga branscher

https://www.gp.se/debatt/direkta-villkorsl%C3%B6sa-st%C3%B6d-ska-inte-g%C3%A5-till-fossiltunga-branscher-1.27550731

16 april 2020

Så blir en grön omstart i transportsektorn möjlig

https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/mobilitet/dags-for-en-gron-omstart-av-transportsektorn-efter-corona/

15 april 2020

Gyllene tillfälle växla till hållbart

https://www.offentligaaffarer.se/2020/04/15/gyllene-tillfalle-vaxla-till-hallbart/

6 april ”Detta borde riksdagen göra i krisen” – Tidningen Elektrikern

https://tidningenelektrikern.se/2020/04/06/detta-borde-riksdagen-gora-i-krisen/

6 april 2020

Plågsamt dåligt om svenska politiker missar sin chans

https://www.etc.se/ledare/plagsamt-daligt-om-svenska-politiker-missar-sin-chans

24 mars 2020

Kåberger: De kommande månaderna avgör mer än de senaste åren

https://www.etc.se/utrikes/kaberger-de-kommande-manaderna-avgor-mer-de-senaste-aren

17 mars 2020

”Corona avslöjar klassamhällets djup” – Tidningen Elektrikern

https://tidningenelektrikern.se/2020/03/17/corona-avslojar-klassamhallets-djup/